Zajednička izdanja

1.  Kotorski spomenici. – 1981
2.  Fonološki opisi. – 1981
3.  Rječnik jezika Petra II Petrovića Njegoša  (I-II). – 1983
4. Savremeni problemi ekonomske stabilizacije. – 1983
5. Kultura i nauka u NOR-u i revoluciji. – 1984
6. Prosvjeta i školstvo u NOR-u i revoluciji naroda i narodnosti Jugoslavije. – 1984
7. Makroekonomska teorija i ekonomska politika. – 1987
8. Opšteslovenski lingvistički atlas (rus.). – 1988
9. Ivanović, Staniša: Zemljotresi fenomeni prirode. – 1991
10. Grković-Mejdžor, Jas.: Jezik "Psaltira" iz štamparije Crnojevića. – 1993
11. Molitvenik Đurđa Crnojevića 1495 / 96. – 1993
12. Martinović, Dušan: Crna Gora u Gutenbergovoj galaksiji. – 1994
13. Martinović, Dušan: Pola milenijuma štampane knjige u Crnoj Gori. – 1994
14. Pešikan, Mitar: Pet vjekova Oktoiha Crnojevića. – 1994
15. Cetinje: 1482-1982. – 1994
16. Sindik, Nadežda: Smerni mnih Makarije ot Črnie Gori. – 1995
17. Spomenica Oktoih 1494-1994. – 1996
18. Priroda Nacionalnog parka Durmitor. – 1996
19. Simeonović Ćelić, Ivana: Milo Milunović. – 1997
20. Međunarodno priznanje Crne Gore. – 1999
21. Korać, Vojislav: Martinići - ostaci srednjovjekovnog grada. – 2001
22. Snage i putovi  rata i  mira
23. Spomenica Savjeta akademija
24. Tito - govori u jugoslovenskim akademijama
25. Svečana sjednica Savjeta akademija
26. Kolašin, Lovćen : od ljudskog ka izvanljudskom : arhiteksta Marko Mušič .- 2010
27. Stevanović, Todor: Kosmičko ja .- SANU.-2013
28. Stanić, Vojislav: Vojo Stanić : slike.- SANU.- 2013

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En