Ostala izdanja

1. Priređivanje Enciklopedije Crne Gore. – 1999
2. The Meeting of the Inter-Academy Council for South-East Europe, Budva. –2004
3. Izvještaji o superviziji strategije razvoja energetike Republike Crne Gore do 2025. godine. -  2007 
4. Prilog javnoj raspravio nacrtu Ustava Crne Gore. – 2007
5. Crna Gora u XXI stoljeću u eri kompetitivnosti. – 2008
6. Izvještaj o superviziji strateške promjene uticaja na životnu sredinu za detaljni prostorni plan za hidroelektrane na rijeci Morači.- 2010
7. Korespondencija Crnogorske akademije nauka i umjetnosti sa državnim organima u vezi sa statusom Akademije / urednik Momir Đurović. -  2011
                                 2012
                                 2013
                                 2014

8. Limits to sustainability: sustainability - values – responsibility
9. Sustainabilty of culture: the Greatest Challenge of the 21st Century
10. PhD Training in Central – and South – East Europe. – 2013 
11. Global Round Table Doctoral education in Central and South – East Europe (2013; Budapest) 
12. Development of hydrological and hydraulic study of regulation of Skadar lake and Bojana river water regime 
13. Priručnik za obradu odrednica u "Rječniku crnogorskog narodnog I književnog jezika.- 2014-  24 str.
14. U potrazi za pravdom / [urednik Momir Đurović].- 2016. 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En