Kritička izdanja

 

1. Stefan Mitrov Ljubiša: Sabrana djela. – 1988. – (5 knjiga)
2. Marko Miljanov Popović: Sabrana djela
    knjiga 1. – 1989.
    knjiga 2. – 1990.
3. Petar II Petrović Njegoš: Luča mikrokozma. – 2004.
4. Petar II Petrović Njegoš: Gorski vijenac.– 2005.
5. Petar II Petrović Njegoš: Lažni car Šćepan Mali. – 2007

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En