Katalozi

1. Poček, Pero, Špiro Bocarić. – 1978
2. Balden, Teo. – 1985
3. Gvozdenović, Nedeljko. – 1991
4. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 1973-1993. - 1993
(M. Vušković, A. Prijić, L. Tomanović,V.Radović, V. Stanić, B. Filipović Filo)
5. Stanić, Vojo. – 1994
6. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 1973-1993. – 1998
(M.Vušković, A.Prijić, L.Tomanović,V.Radović, B.Filipović Filo, V.Stanić, M. Đurić Dado, D. Karadžić)
7. Karadzić, Dragan – 2010.- knj. 1
8. Karaman, Gordan S.:  Catalogue: fauna of Gammaridae- 2011.-  vol. 2
9. Karaman, Marko G.: Katalog faune mrava Crne Gore.- 2011. - knj. 3
10. Petrović-Obra., O., Leclant F., Tom. Ž: Check List of Aphids of  Durmitor.-knj.4
11. Marić, Drago: Katalog slatkovodnih riba Crne Gore.- 2011. - knj. 5
12. Radujković,  Branko M.: Katalog faune parazita Crne Gore.- 2011. -  knj. 6 
13. Likovni umjetnici članovi CANU.- 2011. – knj. 7. OU; 2
14. Ćulafić, G.: Katalog fosilnih mekušaca (mollusca) Crne Gore.- 2012 ; knj. 7.OPN; 6
15. Stešević, D., Caković, : Katalog vaskularne flore Crne Gore.- 2013; knj.8. OPN; 7
16. Karaman, Božana:Catalogue: Fauna of Land and Freshwater mollusca.- 2014; knj. 9. OPN; 8
17. Čađenović, Natalija: Katalog faune Amphibia Crne Gore.- 2014 ; knj. 10; OPN; 9
18. Blaženčić, J., Stevanović, B: Katalog Harofita.- 2015 ; knj. 11; OPN; 10
19. Tome Serafimovski - Darovani ciklus skulptura i crteža .- 2014 ; knj.9
20. Tragovi enformela Filo Filipović.- 2016 ; knj. 10
21. Likovni umjetnici CANU.- 2016 ; knj. 11

22. Poček/Stijović. 170 godina Gorskog vijenca - 2017 ; knj. 12

23. Umjetnost i angažovanost, Miloš Vušković kao karikaturista.-2017; knj.13

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En