Izdanja Leksikografskog centra

1.Burić, Mihailo: Atlas voda  Crne Gore.- 2010 ; knj. 1 
2.Burić, Mihailo: Atlas klime Crne Gore.- 2012 ; knj. 2 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En