Istorijski izvori

1. Rusija i aneksiona kriza: 1908-1909 / priredio B. Pavićević.-1984; knj.1
2. Bogišić, Valtazar: Pravni običaji u Crnoj Gori, Herc. i Al. – 1984 ; knj. 2
3. Rusija i Bosansko-hercegovački ustanak 1875-1878 / priredio B. Pavićević
    knj.1: 1875-1878 .- 1985 ; knj.3
    knj.2: Početak rata na Balkanu.-1986 ; knj.3
    knj.3: Rusko-turski rat 1877.- 1988 ; knj. 3
4.  Hajduci u Boki Kotorskoj / priredio Miloš Milošević.- 1988 ; knj.4
5.  Razvoj predškolskog zakonodavstva 1903-2003 / priredili Miloš Starovlah , Senka Vuksanović. – 2005; knj.5
6.  Kraljevstvo Srba, hrvata i Slovenaca : Vojnazaštita otadžbine: zb. dok. / Vlado Strugar.- 2011; knj.6
7.  Imovina dinastije Petrović-Njegoš / priredio M.Petrović.- 2012 ; knj.7
8.  Razvoj srednjoškolskog zakonodavstva u Crnoj Gori / priredio Miloš M. Starovlah .-2012; knj.8

9. Učiteljska škola u Danilovgradu 1919-1929. /priredio Zoran Lakić.-2018; knj. 9

10. Turski (osmanski) izvori za istoriju Crne Gore (1455-1570) / priredio Šerbo Rastoder, knj.1/Tom I

11. Turski (osmanski) izvori za istoriju Crne Gore (1571-1697) / priredio Šerbo Rastoder, knj.1/Tom II

12. Turski (osmanski) izvori za istoriju Crne Gore (1700-1913) / priredio Šerbo Rastoder, knj.1/Tom III

 

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En