Bibliografije i katalozi izdanja

1. Katalog izdanja (CANU): 1973-1978. – 1978 
2. Pulević, Vukić : Bibliografija o flori i vegetaciji Crne Gore. – 1980 ; knj. 1
3. Katalog biblioteke-poklona Arsa i Vojke Milatović. – 1984
4. Milović, Milorad: Bibliog. o izvorima za istoriju Crne Gore. – 2000 ; knj. 2
5. Adžić, Marija: Izdanja Crnogorske akademije nauka i umjetnosti:1973-2003 : bibliografija.- 2003; knj.3

6. Aranitović, Dobrilo: Selektivna bibliografija o "Gorskom vijencu" (1847-2016).-2017: knj. 4

7. Aranitović, Dobrilo: Odabrana bibliografija o Opštem imovinskom zakoniku za knjaževinu Crnu Goru (1888-2018).-2018; knj.5

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En