Tribina Petar II Petrović Njegoš

●Tribina Petar II Petrović Njegoš

 

U periodu od 3. marta do 8. novembra 2017. godine u okviru Tribine Petar II Petrović Njegoš održano je  

13 predavanja:

 

▪ Akademik Branislav Ostojić, Dijalekatsko i normativno u jeziku Gorskog vijenca,  3. mart 2017. godine, CANU

▪ Akademik Tonko Maroević, Lirsko čitanje Gorskog vijenca, „ada što je nego maštanije“ , 16. mart 2017. godine, CANU

▪ Akademik Radomir V.Ivanović, Odabrani komentari i kritička izdanja Gorskog vijenca u posljednjim decenijama razvoja njegošologije , 30. mart 2017. godine, CANU

▪ Akademik Nenad Vuković, Petar II Petrović Njegoš u poljskoj istoriji i kulturi,  5. april 2017, CANU

▪ Jevrem Brković, vanredni član CANU, Njegoš kao književna inspiracija danas, 21. april 2017. godine, CANU

▪ Prof. dr Vesna Kilibarda, Njegoševa prva posjeta Veneciji i njeni odjeci u Gorskom vijencu, 11. maj 2017. godine, CANU

▪ Prof. dr Sonja Tomović Šundić, Njegoševa estetika, 18. maj 2017. godine, CANU

▪ Prof. dr Tatjana Đurišić-Bečanović, Odbrambena funkcija Njegoševih tekstova Luča mikrokozma i Gorski vijenac, 1. jun 2017. godine, CANU

▪ Balša Brković, Kako danas čitati Njegoša, 22. jun 2017. godine, CANU

▪ Prof. dr Radmilo Marojević, Izdanja i priređivači Gorskog vijenca, 21. septembar 2017. godine, CANU

▪ Prof. dr Ilija Vujačić, Politička misao u Gorskom vijencu, 3. oktobar 2017. godine, CANU

▪ Prof. dr Čedomir Čupić, Njegoš u svom i našem vremenu, prof. dr Čedomir Čupić, 12. oktobar 2017. godine, CANU

▪ Prof. mr Janko Ljumović, Njegoš naš savremenik: Izvedbe Gorskog vijenca u savremenom crnogorskom  pozorištu, 8. novembra 2017. godine, CANU

 

● Izložba umjetničkih radova Pera Počeka i Rista Stijovića

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti i Narodni muzej Crne Gore organizovali su izložbu umjetničkih radova Pera Počeka i Rista Stijovića posvećenih Gorskom vijencu. Izložba je otvorena 18. maja 2017. godine, u Centru savremene umjetnosti, Dvorac Petrovića, Podgorica. Za potrebe ove izložbe štampan je katalog i plakati.

Publikacije

U okviru obilježavanja jubileja 170 godina od objavljivanja Gorskog vijenca Crnogorska akademija nauka i umjetnosti objavlila je 5 publikacija:

Njegoš. Njegošologija. Njegošolozi akademika Radomira V. Ivanovića

Njegoševa biblioteka, autori: prof. dr Vesna Kilibarda i doc. dr Jelena Knežević

Selektivna bibliografija o Gorskom vijencu (1847-2016), autora Dobrila Aranitovića

▪ Zbornik radova sa Tribine Petar II Petrović Njegoš - Besjede o Njegošu

▪ Gorski vijenac, jubilarno izdanje (1847-2017)

 

●Promocije

 

▪ Promocija monografije Njegoš. Njegošologija. Njegošolozi akademika Radomira V. Ivanovića održana je 18. septembra 2017. godine u Crnogorskoj akakdemiji nauka i umjetnosti. Na promociji su govorili: akademik Nenad Vuković, prof. dr Sonja Tomović-Šundić i autor.

 

▪ Promocija Njegoševe biblioteke, autora: prof. dr Vesne Kilibarde i doc. dr Jelene Knežević i Selektivne bibliografije o Gorskom vijencu (1847-2016) autora Dobrila Aranitovića održana je 5. decembra 2017. godine u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. Na promociji su govorili: Niko Martinović, vanredni član CANU, prof. dr Vesna Kilibarda i akademik Radomir V. Ivanović.

▪ Promocija Zbornika radova sa Tribine Petar II Petrović Njegoš - Besjede o Njegošu održana je 21. decembra 2017. godine u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti. Na promociji su govorili: akademik Dragan K. Vukčević, predsjednik CANU, akademik Radomir V. Ivanović i Niko Martinović, vanredni član CANU.

 

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En