Okrugli stolovi

OKRUGLI STOLOVI I RASPRAVE – 9

 

1. Rezultati međunarodnog testiranja učenika PISA 2015, 24. februar;

2. Genetički resursi u poljoprivredi i šumarstvu Crne Gore GENRES, 28. februar;

3. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama sistemskih zakona douniverzitetskog obrazovanja, 19. april;

4. Rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, 10. maj;

5. Klimatske promjene, prirodni resursi i energija (u organizaciji CANU i Univerziteta Donja Gorica), 13. jun;

6. Komarci – prenosioci i izazivači bolesti, 7. novembar;

7. Arheološka baština Crne Gore, 14. novembar;

8. Bioetički izazovi i nove tehnologije u biomedicini (u organizaciji CANU i Medicinskog fakulteta UCG), 17. novembar;

9. Paradigme diskursa kulture u Crnoj Gori, 21. novembar.

10. Istraživanje radona u stanovima u Crnoj Gori, 15. februar 2018.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En