Naučne tribine

 

 • Prof. dr Marina Ratković, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Klinički centar Crne Gore: “Program transplantacije organa u Crnoj Gori”, 19. januar 2018.
 • Prof. dr Žarko Dašić, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Klinički centar Crne Gore: "Prelomi zgloba kuka- dijagnostika, klinička slika i liječenje", 9. februar 2018.
 • Prof. dr Ranko Raičević, Vojnomedicinska akademija, Beograd: "Život i djelo akademika Vladimira Vojvodića", 22. februar 2018.
 • Prof. dr Šćepan S. Miljanić, Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu "Postfosilna energetika- moguća globalna rješenja za budućnost", 15. mart 2018.
 • Prof. dr Đorđije Karadaglić, Vojnomedicinska akademija, Beograd: "Psorijaza- ima li pomaka?", 23. mart 2018.
 • Prof. dr Mervyn Singer, University College London: "Critical illness- is the body smarter than we think?", 28. mart 2018.
 • Prof. dr Miodrag Radunović, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Klinički centar Crne Gore: "Kalkuloza žučne kese: etiologija, savremeni pristup dijagnostici i liječenju", 20. april 2018.
 • Prof. dr Mirjana Gotić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinički centar Srbije: "Mijeloproliferativne neoplazme- kliničke implikacije molekularno-genetskih otkrića", 18. maj 2018.
 • Prof. dr Josef Kautzner, Institut za kliničku i eksperimentalnu medicinu, Prag: "Atrial fibrillation- a rising epidemic", 24. maj 2018.
 • Prof. dr Dragan Delić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinički centar Srbije: "Značaj infektivnih bolesti u 21. vijeku- tekuće zablude i moguće istine", 1. jun 2018.
 • Prof. dr Novo Pržulj, dopisni član ANURS, Poljoprivredni fakultet u Banjaluci: "Genetički modifikovani organizmi- pitanje siromaštva ili profita", 21. jun 2018.
© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En