Izložbe

Umjetnički radovi Pera Počeka i Rista Stijovića posvećeni Gorskom vijencu – zajedno sa Narodnim muzejom Crne Gore ‒ Centar savremene umjetnosti, Dvorac Petrovića, Podgorica, 18. maj 2017. godine;
Umjetnik i angažovanost, Miloš Vušković kao karikaturista, CANU,  21. decembar 2017. godine.

© 2017 CANU - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti.
Sva prava zadržana.
Me / En